STANDARDNI BETONI

Standardni betoni različitih klasa čvrstoće MB10, MB15, MB20, MB25, MB30, MB35, MB40, MB45, MB50. Najčešće korišćeni betoni koji se ugrađuju direktno iz miksera.

  • MB-15 – Koristi se za betoniranje podloge nasipanja, tamponske slojeve, slojeve za izravnjavanje
  • MB-20 – Koristi se platoe, trotoare, staze oko objekata
  • MB-25 – Pogodan je za temelje, temeljne stope, parkinge
  • MB-30 – Pogodan je za stubove, grede, ploče, serklaže, ostale nosive elemente
  • MB-35 – Koristi se za industrijske podove, mostove, hale
  • MB-40 – Koristi se za izuzetno važne konstrukcije, kao na pr. noseći stubovi, mostovi, pešačke staze na mostovima, šipove